İNME ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

 

İnme (beyin felci) denilen durum, beyne kan götüren damarların tıkanması ya da yırtılması ile oluşur. Birbirinin zıttı gibi görünen bu iki durumda da, beynin bir bölümü kansız kaldığından  beslenemeyerek harap olur. Kaba bir benzetmeyle; beyin bir tarlaya, damarlarla taşınan kan da derelerle gelen suya benzetilirse, damar tıkanıklığı oluşması dereden hiç su gelemediği için tarlanın susuzluk nedeniyle, damar yırtılması ise derenin taşması nedeniyle tarlanın sel baskınına uğraması nedeniyle harap olmasıdır. İster hiç su alamadığı, isterse de su altında kaldığı için olsun, sonuç aynı olacak; tarladaki ürün harap olacaktır. Bu benzetmedeki gibi, damarların hastalanması sonucunda, ilgili beyin bölgesi tahrip olur.

İskemik inme  (beyin enfarktüsü, beyin damar tıkanıklığı)
En sık rastlanan inme türü 'infarkt' diye adlandırılan, beynin bir bölümüne kan akışının durmasından kaynaklanan türdür.  Bir pıhtının damarı tıkaması ya da damarın kanın  akışına izin vermeyecek derecede daralması infarkt'a sebep olabilir.  Beynin bir bölümü yeterli miktarda kanla beslenmediğinde bu bölüm oksijen alamaz.  Bu arada, herhangi bir ağrı hissetmediği için inme geçiren kişi tıbbi destek istemekte gecikebilir.  Beyinde damar tıkanmasının kalp krizinden en önemli farklarından biri genellikle kural olarak 'ağrısız' olmasıdır.

 

 

Beyin kanaması

İkinci tür inme ise beyinde meydana gelen kanama sonucu oluşur. Yaklaşık her 5 inme olayından 1'i kanamadır. Kanama ya beyin dokusu içine ya da beyni çevreleyen zarlar içine (subaraknoid kanama) olabilir. Beyin dokusu içine olan kanamalarda komşu beyin dokularına baskı ortaya çıkar ve ağır seyreder.  Beyin kanamasında ağırlıklı olarak ciddi ve ani bir baş ağrısı hissedilebilir.  Bunun yanı sıra, bazı hastalarda tamamen ağrısız nörolojik semptomlar da görülebilir.

 

Geçici İskemik Atak (Küçük İnmeler)

Söz konusu küçük inmeler, gerçek inmelerde olduğu gibi kan akışındaki bir tıkanma nedeniyle oluşmakla birlikte genellikle birkaç dakika ya da en geç 24 saat içinde açılmakta, ciddi bir hasara yol açmamaktadır.  Ancak, küçük inmelerin en önemli özelliği, bazı kişiler için daha ciddi bir inmenin ön habercisi niteliği taşımalarıdır.

 

  
 

Tüm hakları saklıdır. © 2007 www.beyinfelci.org
Yasal Uyarı: Bu sitede yer alan yazıların tümü, bilgi edinmek isteyen ziyaretçiler için hazırlanmıştır. Bu bilgiler, hiç bir zaman hastalık ve diğer sorunlara yönelik teşhis ve tedavi amaçlı olarak kullanılmamalıdır. Sitede yer alan yazı ve resimlerin kopyalanması, her türlü kullanımı ve bilgilerin uygulanması sonucu gelişen hukuki, ahlaki, mesleki, sağlık ve yaşamsal sorunlar; sadece bu eylemi gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Bunlardan dolayı ortaya çıkabilecek hiç bir sorundan site ve yazarları sorumlu kılınamaz.